Editörün SeçimiMeydan

Türkiye Eğitim Sisteminin IQ Seviyemiz Üzerindeki Etkisi

0

Türkiye IQ Düzeyinin Eğitim-Öğretim ile Bağlantısı

Son yıllarda dünyanın dört bir tarafında IQ testleri yapılmaktadır. Şüphesiz insanlar hem şahıs hem toplum olarak genel zeka durumunu merak etmekte ve ilgilenmektedir. Testler salt zeka ölçümü değil aynı zamanda ülkelerin refah durumunu, zenginliğini ve özgürlüğünü yansıtmaktadır. Şimdi hem ülkemizin hem de tüm dünyanın durumu nedir yakından bakalım.

Statistic Brain Research Institute tarafından 2016 yılında yapılmış test sonuçlarına göre dünyada insanların zeka düzeyleri IQ testleriyle ölçülmüştür. Ortaya şaşırtıcı sonuçlar çıkmıştır. Yapılan testde en yüksek dereceye sahip ülkeler birçoğumuzun tahmin edemeyeceği ülkeler. 

Zeka testi  sıralamasında ilk 5 ülke:

Sıra Ülke IQ
1 Hong Kong 107
2 Güney Kore 106
3 Japonya 105
4 Tayvan 104
5 Singapur 103

Zeka testi sıralamasında son 5 ülke:

Sıra Ülke IQ
1 Ekvator Ginesi 59
2 Habeşistan 63
3 Sierra Leone 64
4 Kongo 65
5 Zimbabve 66

Test sonuçlarına göre ilk sıralarda Uzakdoğu ülkeleri bulunuyor. Almanya test sonuçlarında 102 puan ile Uzakdoğu ülkelerinin hemen arkasından geliyor. Yine bu ülkelerin birçok bilimsel buluşa imza atması mesaj verir nitelikte.

Zeka testinde son beş sırayı alan ülkelerin ise benzer özellikleri bulunuyor. Fakirlik, düşünce özgürlüğünün yeterli seviyede olmaması, okuma yazma oranının düşük seviyelerde olması söylenebilir.

Çeşitli kuruluşlarca yapılan zeka testi sıralamalarında Katar, Mısır, İran, Fas, Endonezya gibi müslüman ülkelerin ortalama IQ skorları Türkiye’den daha düşük düzeyde. Müslüman ülkeler içinde Türkiye’den yukarıda bulunan tek ülke Malezya. Onun ortalama IQ düzeyi de 92 puan.

Ülkelerin IQ skorları

20. yüzyılın başlarına kadar birçok halkın zekâ katsayısı, Flynn etkisi adı verilen bir fenomenle her on yılda üç sayı artacak şekilde yükseliyor. Yapılan araştırmalar zeka düzeyinin gelişimin birçok farklı unsurun etkisi altında olduğunu ortaya koyuyor. Bunlar arasında doğuştan gelen genetik etkiler, iklim ve beslenme koşulları, gelir düzeyi, ailenin öğrenim düzeyi gibi birçok farklı unsur yer alıyor. Bu konuda araştırmalar yapan iki bilim insanı Richard Lynn ve Tatu Vanhanen’in araştırmalarına göre; IQ düzeyini insanların taşıdıkları genlerden beslenmeye kadar birçok unsur etkilese de belirleyici etken eğitim sistemidir. Esas olan eğitimin hangi metodla uygulandığıdır.

Türkiyenin IQ Seviyesi Nedir?

Türkiye, farklı kurumlarca yapılan testlerde ortalama 88-90 arasında bir IQ düzeyiyle ile orta sıralarda yer alıyor. 90, bu araştırmalara göre ortalama zeka düzeyinin biraz üzerinde. Yine Türkiyenin birçok avrupa ülkesinden geride olması düşündürücü. İlginç olan kısım gelişmiş ülkelerin IQ seviyesinin de yüksek olması. Ölçümde kullanılan testler tamamen mantıklı sonuç çıkarmaya dayalı. Dolayısıyla ölçüm biçiminin dini inançlarla ya da subjektif bir konuyla ilgisi yok.

Dünyada son 20 yılda eğitim- öğretimde bilimi öne alarak buluşlara ve dolayısıyla teknolojik ilerlemeye imza atan ülkelerin zeka testlerinde ilk sıralarda yer alması bize bilime dayalı eğitim- öğretimin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor

Bu bilgiler ışığında ülkemiz açısından bir sonuç çıkarılabilir. Türkiye, öğretim sistemini ilkokuldan başlayarak, tümüyle bilimsel temellere oturtmadıkça ve bunu yaparken özgür, sorgulayıcı bir ortam yaratmadıkça, sadece okul sayısını artırarak, her semte bir üniversite açarak ortalama IQ düzeyini yükseltemez, IQ düzeyini yükseltemezse buluş yapılamaz. buluş yapılamazsa da dünyada iddialı ekonomiler arasında yer alınamaz.

You may also like

Editörün Seçimi

Altın Oran Nedir?

Mükemmeliyet ölçüsü olarak kullanılan altın oran Antik Yunan döneminden beri kullanılıyor. Peki, altın oran nedir? Altın oran, özellikle matematik ve sanatta, bir bütünün ...
Editörün Seçimi

İmaj her şey midir? Halo Etkisi

Birinci Dünya Savaşı’nın patlak verdiği sıralarda Amerikalı araştırmacı ve psikolog Edward Thorndike, komutanların kendilerine bağlı olan askerleri ile ilgili bir araştırma yaptı. Ve ...