Meydan

Termodinamik Yasaları Nedir?

0

Yaşamsal faaliyetlerde ihtiyaç duyulan işleri yapabilmek için gerekli olan enerji açığa çıkarma ve çıkarılan enerji ile istediğimiz hareketleri yapabilme amacı Termodinamik Bilimi’nin konusunu oluşturmaktadır.

Enerji üretimi ve kullanımı fiziksel ve kimyasal yasalarla meydana gelmektedir. Yani, fizik ve kimya yasalarına uymayan hiçbir şey termodinamik olaylara da uymamaktadır. Ama insanlar durmaksızın daha fazla enerji ve güç hırsına kapıldıkları için enerji üretimi ve kullanımı sürecinde yasalara aykırı olarak bir şeyler denemişlerdir.
Termodinamik Bilimi, insanların bu daha fazla enerji ve güç elde etme çalışmalarında boşa emek ve zaman kaybı yaşamamaları için dört temel yasa ortaya koymuştur. Isı ile enerji ve güç elde etmek isteyenler bu yasaları mutlaka dikkate almalıdır. Çünkü farkında olmasa da olmasa da enerji üretim ve kullanım süreçlerinde bu yasalar olaylara yön vermektedir.

►Termodinamiğin 0. Yasası

Termodinamiğin Sıfırıncı Yasası, temel olarak şunu söyler: Eğer A ve B cisimleri termal olarak dengedeyse ( yani sıcaklıkları eşitse) ve eğer sıcaklığını bilmediğimiz bir C maddesini, önce A’ya, sonra B’ye (veya tam tersi) değdirdiğimizde, bu 3 cisim arasında da ısı transferi olmuyorsa, C’nin sıcaklığı da A ve B ile aynıdır.
Bu yasanın adının bu şekilde olmasının sebebi, birinci ve ikinci yasadan sonra ileri sürülmesi ve yasalaştırılmasıdır. Ancak bilim literatürüne son derece yer etmiş olan 1. ve 2. yasaların sayılarını kaydırmak istemedikleri için, en başa koyarak Sıfırıncı Yasa adını vermişlerdir.

►Termodinamiğin 1. Yasası

Isı ile iş arasındaki ilişkiyi kapsayan bu yasa, evrendeki toplam madde miktarının ve toplam enerjinin korunumunun bir ifadesidir. Termodinamiğin bulunan ilk yasası olan 1. yasa en genel haliyle; Enerjinin yokken var, varken yok edilemeyeceğini ancak bir biçimden başka bir biçime dönüşebileceğini açıklamaktadır.
1. yasa, kapalı ve açık sistemler için iki farklı şekilde incelenir. Çevresi ile ilişkisi olmayan bir sistemde (kapalı sistem), toplam enerji hep aynıdır. Çevresi ile arasında iş ve ısı alışverişi olan sistemlerde (açık sistem) enerji değişimi, sistemle çevresi arasındaki net ısı değişimine eşittir.

►Termodinamiğin 2. Yasası

Termodinamiğin 2. yasası, ısı ve işin birbirine dönüşebildiğini belirten 1. yasaya ek olarak bunun gerçekleşme yollarını sınamaktadır. Örneğin; bir hal değişiminin gerçekleşebilmesi için 1. yasanın sağlanması yani bir enerjinin olması gerekmektedir. Ancak bu durum tek başına hal değişimi için yeterli değildir. 2. yasa, makinelerdeki verimlilik sınırının sadece mühendislerin ve tasarımcıların hatalarından değil, doğanın kanunlarından da kaynaklandığını açıklamaktadır. Eğer ısı %100’lük bir başarıyla işe çevirebilseydi, daimi hareket makinesi tasarlanabilirdi. Ancak doğanın kanunlarından dolayı sadece belirli bir miktar ısı faydalı işe dönüşebilmekte, geri kalanı ise sistem içinde kaybolmaktadır.

►Termodinamiğin 3. Yasası

Bu yasa, mutlak sıfır sıcaklığına inildiğinde tüm parçacıklarının entropilerinin (Fizikte bir sistemin mekanik işe çevrilemeyecek termal enerjisini temsil eden termodinamik terimidir.) bir sabite yaklaşarak eşit olacağını belirtmektedir. Entropinin bir sabite yaklaşması sırasında tüm işlemler giderek yavaşlar ve sabitte durma noktasına gelir.

You may also like

More in Meydan

Meydan

Nepal’in Tanrıçası Kumari Nedir?

Nepal’in Tanrıçası Kumari Nedir? Nepal hala tanrının yaşadığına inanılan tek ülke olmaya devam ediyor. Bereket ve iyi şans getirdiğine inanılan ‘Kumari’, Budist ailelerin ...
Meydan

Batıl İnançlar

Batıl İnanç Nedir Batıl inanç, mantığa dayalı bir temeli olmayan inanç ve davranışlara denir. Gerçek bir sonucu olmayan, tepkisi kanıtlanamayan davranışlarda bulunmak, sözler ...
Meydan

Zodyak Nedir?

Zodyak, ekliptiğin (ekliptik, Yer’in Güneş çevresinde izlediği yörüngenin içinde bulunduğu düzlemdir.) sağ ve solunda 9 derecelik bir alanın ve Ay ile diğer ana ...