KöşeMeydan

Giyotinin İcadı ve Giyotin ile Yapılan İdamlar

0

Giyotin İdamları ve İcadı

Giyotin adını dünyaya “Fransız Devrimi” ile birlikte duyuran idam makinesidir. “Giyotin” Ortaçağ boyunca Avrupa’da değişik adlarla daha çok soyluların öldürülmesinde kullanıldı. Başta Fransa olmak üzere İngiltere, İskoçya, Almanya ve İtalya’da ağır suçluların en çok korktukları ceza şekli giyotinle kafalarının kesilmesiydi. Zaman içerisinde infazlarda kullanımı azalmıştır.

Bu makine, Fransız Devrimi’nin karışıklıklarla dolu yıllarında, Fransız Milli Meclisi üyelerinden olan Doktor Joseph-Ignace Guillotin tarafından yeniden tasarlandı. Ve onun önerisiyle 20 Mart 1792’de kabul edilen bir yasa ile Fransa’nın standart ve resmi idam aleti haline geldi. Amaç, devrimci mantığıyla soylu-soysuz ayrımı yapmadan herkesi aynı sistemle öldürmekti. Ayrıca idam cezasını eski rejimden daha modern, hızlı ve acısız bir şekle dönüşmüştü.

giyotin

Caydırıcılık açısından etkisi büyük olan bu makineye hemen tasarımcısının soyadı olan “Guillotin-Giyotin”  adı verildi. “Madam Giyotin” ve “Ulusal Jilet” olarak da isimlendirilen bu makine ilk kez Nicholas Jacques Pelletier adında bir eşkıyanın idamında kullanıldı. Ardından aynı akıbete Fransız Kralı XVI. Louis ve eşi Kraliçe Marie Antoinette’de uğradı. Böylece önde gelen devlet adamları ve politikacıların da idamlarında kullanılmış oldu. Giyotin o dönemde dokunulmazlara da dokunulabilen bir hareketin siyasi simgesi haline geldi.

Giyotin Nasıl Öldürüyor

Giyotinle idama mahkûm edilen kişiyi yüzüstü olarak, kafasını sabit tutan daire şeklindeki düzeneğe sokan cellâtlar, iki tahta direk arasında asılı duran çapraz açılı keskin bıçağı serbest bırakırlardı. Hızla aşağı inen bu kesici bıçak kafayı vücuttan bir anda ayırırdı. Mahkûmun düşen kafası da hemen önüne konulmuş bir sepete düşerdi.

Giyotinli idamlar, büyük kalabalıklar önünde ve meydanlarda seramonik bir törenle yapılırdı. Halka açık olarak gerçekleştirilen idamların amacı, suçluları cezalandırmak yanında, insanların o korkunç sahneyi görerek ibret almalarını ve hareketlerine dikkat ederek kendilerine de bu şekilde bir son hazırlamamalarını sağlamaktı.

Fransız Devrimi sırasında, günde bazen yüz kişinin giyotinle idam edildiği günler olmuştur. Halk sokaklara dökülüp kadın-erkek, genç-ihtiyar bunları seyretmek için adeta yarışırdı. Meraklarını tatmin etmek için toplanan kalabalık üzerinde, kafanın kanlar saçarak yüz ifadesi değişmiş şekilde sepet içine düşmesi günlerce rüyalardan çıkmayan bir etkiye sebep olurdu. Fransa’da giyotin ile idamlara 1939 yılında son verilerek kullanımı durduruldu.

You may also like

More in Köşe

Köşe

Türk Mitolojisi’nde Kut

Özellikle de içinde bulunduğumuz bayram günlerinde ve gündelik hayatımızda çok kullandığımız kut- kelimesinden türemiş sözcükler bulunmaktadır. Peki ne demek kut? Dilimizdeki ve tarihimizdeki ...
Köşe

Ahlâk ve özgürlük ilişkisi üzerine

    Ahlak kelime anlamından da anlaşılacağı gibi insan doğasına atıf yapan bir kavramdır. Insanın doğasına, yaratılışına uygun yaşamasıdır. Ahlak insanın, değerler sisteminin ...
Edebiyat

İçeriklere Kısa Bir Edebiyat Molası

Değerli okurlarımız, aranızda edebiyat severler için de bir kategori açıp, içerik paylaşmaya başlıyoruz. Keyifli okumalar. Bu yazı Mehmet Mert Kartal tarafından hazırlanmıştır. Taht ...