Meydan

Batıl İnançlar

0

Batıl İnanç Nedir

Batıl inanç, mantığa dayalı bir temeli olmayan inanç ve davranışlara denir. Gerçek bir sonucu olmayan, tepkisi kanıtlanamayan davranışlarda bulunmak, sözler söylemek, veya inançlara inanmaktır. Yolculuğa çıkan birisinin arkasından yere su dökmek, merdiven altından geçmemek, gece tırnak kesmemek buna örnektir.


BATIL İNANÇLAR NERDEN ÇIKTI

Batıl inaçların kökenini eski paganist( Paganizm, kökenleri dünyanın kadim doğa dinlerine uzanan bir inanç biçimi ve bu dinlerin genel adıdır.) inançlarda aramak gerekir. Bu çağlardan kalma batıl inanç denen alışkanlıklar devam etmiş, bir zamanlar bunları anlamlı kılan inançlar çoktan unutulup gitmiştir.

Bazıları çok eski tarihlerden gelmiş bu inançlara ilişkin yalnızca bazı varsayımlarda bulunabiliriz. Günümüzde Ay’ın Dünya’nın bir uydusu olduğunu biliyoruz. Fakat bundan binlerce yıl önce yaşamış insanlar Ay’ın bir tanrıça olduğunu sanıyor, insanlara zenginlik ve uğur getirdiğine inanıyorlardı. Günümüzde yeni ay çıktığında sevdiği kişinin yüzüne bakmak ya da altına el sürmek türünden davranışlar o dönemlerden kalmış olabilir.

At nalının uğurlu sayılmasının nedenlerinden biri, belki de eski Avrupa topluluklarından Keltlerin atın kutsallığına inanmalarıdır. Eskiçağlarda topraktan çıkarılan demir cevherinden demir eşya üretme sanatının büyücülük olduğuna inanılması da bu inancı doğurmuş olabilir.

Hapşıran bir kişiye “çok yaşa!” denmesinin, hapşırma sırasında ruhun geçici olarak bedenden ayrıldığına ilişkin eski inançlardan doğmuş olduğu düşünülebilir. Hapşıran kimseyi bu sözlerle sevindirmek, belki de ruhun esenlikle geri dönmesine yardımcı olma amacını taşır.

13 sayısının uğursuz olduğu batıl inancının ise; 13 Ekim 1307 Cuma günü Tapınak Şövalyeleri’nin tutuklanması ve işkence edilerek öldürülmesine dayandığı sanılmaktadır. Bu batıl inanç hâlâ öylesine güçlüdür ki, bazı kimseler 13 kişiyi aynı masaya oturtmaktan kaçınır. Bazı ünlü otellerde 13 rakamı taşıyan oda ve kat yoktur. BMW’nin Münih’te bulunan merkez binasının 13. katı boştur.

Aynı şekilde kara kedi görmenin uğursuzluk getireceği, nazar değmesin veya ağzından yel alsın derken tahtaya vurulması, baykuş öttüğü zaman birinin öleceği, damadın düğünden önce gelini görmesinin uğursuzluk getireceği birçoğumuzun haberdar olduğu yersiz batıl inançlardandır. Dünya üzerinde de batıl inançları benimseyen millet ve insan sayısı da bir hayli fazladır.

You may also like

More in Meydan

Meydan

Nepal’in Tanrıçası Kumari Nedir?

Nepal’in Tanrıçası Kumari Nedir? Nepal hala tanrının yaşadığına inanılan tek ülke olmaya devam ediyor. Bereket ve iyi şans getirdiğine inanılan ‘Kumari’, Budist ailelerin ...
Meydan

Zodyak Nedir?

Zodyak, ekliptiğin (ekliptik, Yer’in Güneş çevresinde izlediği yörüngenin içinde bulunduğu düzlemdir.) sağ ve solunda 9 derecelik bir alanın ve Ay ile diğer ana ...
Meydan

Termodinamik Yasaları Nedir?

Yaşamsal faaliyetlerde ihtiyaç duyulan işleri yapabilmek için gerekli olan enerji açığa çıkarma ve çıkarılan enerji ile istediğimiz hareketleri yapabilme amacı Termodinamik Bilimi’nin konusunu ...