Köşe

TARİH ÖNCESİNDE YAŞAMIŞ OLAN 10 İLGİNÇ HAYVAN TÜRÜ

0

TARİH ÖNCESİ DÖNEMDE YAŞADIĞI BİLİNEN HAYVANLAR

Dinozorlar Çağı’nda dünya üzerinde yaşayan canlı türlerinin çoğu, günümüzde yaşayanlardan farklıydı.

Bazılarının bütünüyle soyu tükenirken, bazılarının torunları da bugün yaşayan çeşitli türlere evrildi.

Tarih öncesinde yaşamış ilginç hayvan türlerinden 10 tanesini siz değerli okurlarımız için derledik…

1.MİCRORAPTOR

Microraptor yaklaşık 130 milyon yıl önce yaşamış bir dinozor türüdür. Etobur bir dinozordu. Bir metrenin altındaki boyuyla en küçük dinozorlardan biriydi. kanat benzeri yapıları sayesinde süzülerek uçabilirdi.

Microraptor ilk olarak Çin’in Liaoning Bölgesi’ndeki meşhur Yixian Oluşumu içerisinde, 2000 senesinde tanımlanmıştır. 4 kanadı olması sebebiyle çok meşhurdur: tıpkı kuşlarda olduğu gibi, ön uzuvları üzerinde uzun tüyler vardır ancak kuşlardan farklı olarak, arka uzuvlarında da eşit miktarda tüy bulunur. Türün geri kalan vücudu da kalınca bir tüy tabakasıyla kaplıdır ve kuyruğunun arkasında bir pervane benzeri bir tüy oluşumu bulunmaktadır.

2.STETHACANTHUS

Stethacanthus adı, cinsin olgun erkekleri tarafından gösterilen ayırt edici örs şeklindeki ilk dorsal yüzgeç ve omurga anlamına gelir.

Stethacanthus yaklaşık 70 santimetre uzunluğundaydı ve birçok bakımdan köpekbalığı benzeri bir görünüme sahipti. Bununla birlikte, en iyi , bir örs veya ütü masasına benzeyen alışılmadık şekilli sırt yüzgeci ile bilinir .

3.KUETZALKOATLUS

Kuetzalkoatlus, nesli tükenmiş hayvanlar arasında yer alan ve gelmiş geçmiş en büyük uçan hayvan olarak bilinen bir türdür. Çok ciddi bir büyüklüğü vardır. Kuzey Amerika’da yaşamış ve o bölgeye ciddi zararları olduğu söylenmiştir. En az boyu kadar uzun bir de gagası vardır.

Müthiş derecede sivri ve kuvvetli olan gagası ile bulduğu çoğu hayvanı hiç çiğnemeden yutabilmektedir. Çünkü çiğnemek için gerekli olan dişleri yoktur. Dişlerinin olmamasına rağmen çoğu hayvandan güçlüdür. Soyu tükenen hayvanlar arasında ve ilginç hayvanlar arasında yer almaktadır.

4.HALÜSİJENYA

Halüsijenya, Kanada ve Çin’deki Burgess Şisti tipi çökeltilerdeki eklemli fosillerden ve dünyanın başka yerlerindeki yalıtılmış omurgalardan bilinen Kambriyen “xenusiid”leri cinsidir.

Cins adı tip türlerinin alışılmadık görüntüsünü ve ilginç inceleme tarihini yansıtır; bir cins olarak ortaya konduğunda, H. sparsa başaşağı ve ön tarafı arka olarak yapılandırılmıştı. Halüsijenya şu anda bir “lobopodyan kurtçuk” olarak kabul ediliyor. Şu anda yaşayan kütük ayaklı kurtçukların erken dönem atalarını temsil ettiğini düşünenler olmakla birlikte, bazı araştırmacılar da eklembacaklılara daha yakın olduğu kanısındadır. Halüsijenya’nın bedeninin iki yanında, ucunda cımbız benzeri yapılar olan 7 adet uzuv bulunuyor.

5.MEGALANYA

Megalanya (Megalania prisca veya Varanus priscus) Bilim adamlarının tahminlerine göre yaklaşık 30.000 ile 40.000 yıl önce neslinin tükendiği düşünülen bir sürüngen türüdür. Komodo ejderi (Varanus komodoensis) ve Perentie kertenkelesi (Varanus giganteus) ile yakın akrabadır.

6.MADTSOİA

Madtsoia, bir mastsoiid yılan cinsidir. 90 milyon yıl öncesi ile 2 milyon yıl öncesi arasındaki dönemde yaşamıştır. İlk olarak 1930’larda Arjantin’de keşfedilmiş ve George Gaylord Simpson tarafından adlandırılmıştır. Afrika, Güney Amerika, Avrupa ve Madagaskar’da yaşamış olan bu cinsin, bir atın 3 katı uzunluğa ulaşabilen türleri vardı.

7.DENİZ AKREPLERİ

Mosazor adı “Meuse nehri kertenkelesi” anlamında verilmiştir. Etçil beslenen sucul kertenkelelerdir. Geç Kretas dönemin Mastriktiyan evresi boyunca, 70 ilâ 66 milyon yıl öncesinde, avrupa’nın batısında ve Kuzey Amerika’da yaşamıştır. Tüm modern kertenkeleleri de (gekolar, iguanalar, bukalemunlar ve yılanlar dahil) kapsayan Squamata takımının kapsamında bulunur.

8.AZDARKİD

Azhdarchidae, bir pterozor familyasıdır. Genellikle Geç Kretas kalıntılarında bulunmakla birlikte, Erken Kretas’tan (140 milyon yıl öncesinden) kalma ayrı bir omurga da bulunmuştur. Azdarkidler arasında gelmiş-geçmiş bilinen en büyük uçan hayvanlar bulunmaktadır. Ama kedi boyutlarında üyeleri de bulunmuştur.

9.TİTANOBOA

Titanoboa adı “titansı boa” yani “dev gibi boa” anlamındadır. Kolombiya’nın kuzeyindeki La Guajira bölgesinde yaşamış olan bir yılan cinsidir. Titanoboa fosilleri Cerrejón Oluşumu’nda bulunmuş ve 58 ilâ 60 milyon yıl öncesine tarihlenmiştir.

Bu dev yılanlar, Orta ilâ Geç Paleosen dönemde, Kretas-Paleojen yok oluşu (Kretas-Tersiyer yok oluşu olarak da bilinir) olayının hemen ardından gelen 10 milyon yıllık periyotta var olmuşlardır. Bilinen tek türü Titanoboa cerrejonensis olup, şimdiye dek bulunan en büyük yılan ünvanını Gigantophis‘ten devralmıştır.

10.ENTELODON

Entelodon adı “eksiksiz/tam diş” anlamına gelir. Avrasya’ya özgü bir entelodont artiodactyl cinsidir. Tür fosilleri, Houldjinian dönem (37,2–33,9 milyon yıl öncesi) ilâ Erken Oligosen dönemin Rupelian çağı (33,9–28,4 milyon yıl öncesi) arasındaki Paleojen tabakalarında bulunmuştur.

Yüzü domuzu andıran, bazı türleri inek büyüklüğünde olabilen bir hayvandı. Bedenine kıyasla alışılmadık ölçüde küçük bir beyni vardı. Şu anda Entelodon’un çağdaş hipopotamlara ve hatta balinalara, çağdaş domuzlardan daha yakın akraba olabileceği düşünülüyor. Bu durum, Eosen memelilerini sınıflandırmanın ne kadar güç olabileceğini anlatıyor.

You may also like

More in Köşe

Edebiyat

İçeriklere Kısa Bir Edebiyat Molası

Değerli okurlarımız, aranızda edebiyat severler için de bir kategori açıp, içerik paylaşmaya başlıyoruz. Keyifli okumalar. Bu yazı Mehmet Mert Kartal tarafından hazırlanmıştır. Taht ...
çikolata
Köşe

Çikolata İnsanı Kendine Nasıl Aşık Ediyor?

Yediden yetmişe herkesin severek yediği fakat çocukken dişlerimizi çürütür diye, büyüdüğümüzde kilo alırız korkusu ile sakınmak zorunda kaldığımız çikolata insan vücudunda nasıl bir ...