Hukuk

Hukuk Dünyasının Kurtuluşu Avukatlık Sınavı

0

Avukatlık Sınavı Nedir? 

Avukatlık sınavı 4 yıllık zorunlu hukuk fakültesi eğitimini tamamlamış kişilerin, avukatlık mesleğini icra etmeye ehil olup olmadıklarını ölçmek amacıyla getirilmesi planlanan sınavdır. Hâlihazırdaki avukatların belli bir kısmı tarafından desteklenmektedir. Tecrübeli avukatlar, yeni mesleğe atılacak hukukçuların mesleği icra etmek bakımından yeterince pişmediğini savunmaktadır. Atıf yapılan konu 4 yıllık üniversite eğitimidir. Bu düşüncelerinde de haksız değiller. Hukuk mezunlarının aldıkları lisans eğitimi yetersiz bulunmaktadır. Asıl öncelikli olan bireylerin kendini yetiştirmesidir. Kaliteli akademisyen kadrosu bunu pekiştirecektir.

Image: Robert Daly/Getty Images

Avukatlık Sınavı Gerekli Midir?

Son yıllarda hızlı bir şekilde üniversiteler kurulmakta çeşit çeşit bölümler oluşturulmaktadır. Şüphesiz bu durumdan hukuk fakülteleri de nasibini almıştır. Hatırı sayılır hukukçular, mezun sayısının orantısız arttığından ve iş alanının gitgide daraldığından yakınmaktadır.

İstanbul barosu başkanı ÜMİT KOCASAKAL yaptığı açıklamada Türkiyede 100 den fazla hukuk fakültesi ve 50 binden fazla öğrenci bulunduğunu belirtmektedir. Bu sayı mezun hukukçu sayısının plansızca arttığını göstermektedir. Artış devam ederse pek yakın bir zamanda hukuk fakültesi mezunları açısından istihdam sorununu ortaya çıkacaktır. öyle ki Hakim Ve Savcılık sınavına giren 10 kişiden birisi atanabilmektedir. Ayrıca avukatları nitelikli-niteliksiz hukukçu ayrımına itmektedir. Bir hukukçu olarak nitelikli üniversitelerle yeni ve güçlü akademisyen kadrosu bulunmayan üniversiteler arasında uçurum bulunduğunu söyleyebiliriz. Bir başka konu kaliteli akademisyen kadrosunun yetersiz oluşudur. Bu yetersizlik hukuk fakültelerinde ders verecek hocanın bulunamamasına neden olmakta ve ciddi açığı göstermektedir.

Niteliksiz hukuk mezunu, niteliksiz avukat ve hakim savcıların habercisidir. Bir dilekçe dahi yazmasını bilmeyen, temel hukuki bilgilerden yoksun avukatlar hem mesleğini hem de kendisini gülünç duruma düşürür.   Avukatlık sınavının gelmesi, avukat olmak için gerekli temel hukuk eğitiminin bulunup bulunmadığının tespiti açısından çok önemlidir.  Hukuk fakültesi mezunlarının, sınavı geçme pahasına gösterecekleri gayret ve çalışma da gelişimlerine olumlu yönde katkı sağlayacaktır.

Bu bakımdan avukatlık sınavının getirilerek nitelikli avukat-niteliksiz avukat ayrımına gitmek elzem şekilde gerekli ve zorunludur. Ayrıca ÖSYM’nin hukuk fakültesi adayları alırken gelecekte iş sıkıntısı doğup doğmayacağını göz önüne alarak ve planlayarak hukuk fakültelerine öğrenci yerleştirmesi daha sağlıklı olacaktır ve istihdam sorunu ortadan kalkacaktır.

You may also like

More in Hukuk

haciz nedir. icra takibi nedir
Hukuk

Haciz: Devlet Eliyle Yağmacılık

Çatkapı Gelen Misafir Haciz Ansızın kapımız çalar bir gün. Postacıdır kapıdaki. Bir tebligatımız olduğu söylenir. Üzerinde ödeme emri yazmaktadır ve haciz ile tehdit ...