Hukuk

Sessizce Ayrılığın Öyküsü: Anlaşmalı Boşanma

0

 

Anlaşmalı Boşanma Nedir? Zannedildiği Gibi Bir Sözleşme Midir?

Anlaşmalı boşanma adından da anlaşıldığı gibi eşlerin boşanma ve sonuçları konusunda anlaşmalarından gelmektedir. 21. Yüzyıl itibariyle toplumlar genelinde boşanma oranları hızlı bir şekilde artmış ve artmaya da devam etmektedir. Bu durumda belli başlı temel bilgilerin toplum nazarında bilinmesi faydalı olacaktır. Anlaşmalı boşanma artık günümüzde en çok kullanılan TMK. Hükümlerinden birisidir. Genel olarak ülkemizde 150.000 boşanma davası açılmaktadır. Nüfusa oranlandığında hiç de azımsanmayacak derecede yüksek bir rakam olduğu ortadadır. Bu rakam anlaşmalı boşanmanın önemini daha da artırır niteliktedir. Dileğimiz kurulmuş yuvaların dağılmaması üzerinedir. Ancak mahkeme salonunda hararetli tartışmalar ve infialle sonuçlanan boşanmalar da bireyler üzerinde ciddi tahribatlara yol açmaktadır. Anlaşmalı boşanmalarda evliliğin sona ermesi kavgasız ve gürültüsüz olmaktadır ve boşanmayı kafaya koyan çiftler de genelde bu yola başvurmaktadır.

anlaşmalı boşanma nedirBu grafikte her 100 evlenmeye karşılık kaç boşanma olduğunu göstermektedir. Grafiğe bakıldığında ekonomik krizlerin boşanma oranlarını artırdığı saptanmıştır.

Anlaşmalı Boşanma Ve Şartları Nelerdir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki boşanma safhasına avukatla birlikte girilmesi taraflar için bir avantajdır. Evraklar yada prosedür aşamalarında yapılacak yanlış, hakimin davayı reddetmesiyle yada boşanma süresinin yılları aşması gibi kötü bir hal alabilir.

 Davada hakimin tarafları boşayabilmesi için her iki tarafın da anlaşmalı boşanmaya rızasının bulunması zorunludur. En önemlisi Evliliğin en az 1 yıl sürmüş bulunması gerekmektedir. Bu evlenip hemen boşanmak isteyenlerin önünde bir engeldir.

 Tarafların boşanma iradelerinin hakim tarafından kabul edilmesi gerekir. Ayrıca tarafların çocuğun velayeti, edinilmiş malların paylaşımı ve eşlerden birinin diğerine ödeyeceği nafaka konusunda anlaşmış bulunmaları zorunludur. Bu sayılanlar anlaşmalı boşanmanın olmazsa olmazıdır. Tek celsede boşanma ancak anlaşmalı boşanmada söz konusu olur

Anlaşmalı boşanma zannedildiği gibi tarafların kendi aralarında anlaşmasıyla son bulmamakta, boşanmak için yine hakim kararı gerekmektedir. Ancak boşanmak isteyen eşler çocuğun velayetinin kimde kalacağı, zayıf durumdaki eşe ödenecek nafaka, evlilik boyunca kazanılmış malların paylaşımı konularında kendi aralarında anlaşmalarıyla ve hakimin kabulüyle yapmasıyla dava kısa sürede sona erebilmektedir. Ve taraflar bu boşanma sürecinde daha az yıpranmaktadırlar.

Anlaşmalı boşanma kanunen kabul edilmediği dönemde taraflar şiddetli geçimsizlik olduğunu göstermek için şahit tutmaktaydı ve hakimin geçimsizlik bulunduğuna ve eşlerin boşanması gerektiğine kanaat getirmesi gerekiyordu. Yani anlayacağınız boşanmak da evlenmek kadar zor bir süreçtir.

Anlaşmalı Boşanma Prosedürü

Eşler, maddi ve manevi tüm hukuki sonuçlar üzerinde uzlaşma içerisinde olduklarını hazırlanacak olan anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde beyan etmelidirler. Boşanma protokolü anlaşmalı boşanmaların omurgasını oluşturur. Boşanma protokolü içerisinde yapılacak hatalar ya da eksiklikler boşanma sürecinin uzamasına hatta açılacak boşanma davasının reddedilmesine neden olacaktır. Boşanma davalarının reddi gibi bir durumda ise tekrar aynı hukuki gerekçe ile boşanma davası açılabilmesi için 3 yıl beklenmesi gerekmektedir. O yüzden boşanma protokolü hazırlanma aşamasında mutlaka uzman bir boşanma avukatı tarafından destek alınması gerekir.Anlaşmalı boşanma ne kadar sürer diyen bireyler açısından anlaşmalı boşanma süresi tüm hukuki sürecin doğru yürütülmesi durumunda 1 ay ile 3 ay arasında değişen bir sürede sonuçlanır. Anlaşmalı boşanma süresi kısaltmanın en önemli unsuru hukuki prosedürlerin doğru bir şekilde yürütülmesidir

Anlaşmalı boşanmayla taraflar uzman bir avukatın da desteğiyle 2 hafta içerisinde boşanabilmektedir. Boşanmak isteyen avukat tutmak zorunda değildir yalnız haklarını gerektiği şekilde kullanamazsa hak kaybına uğraması kaçınılmazdır. Kısaca anlaşmalı boşanma hakkında söylenebilecekler bunlarla sınırlıdır.

You may also like

More in Hukuk

haciz nedir. icra takibi nedir
Hukuk

Haciz: Devlet Eliyle Yağmacılık

Çatkapı Gelen Misafir Haciz Ansızın kapımız çalar bir gün. Postacıdır kapıdaki. Bir tebligatımız olduğu söylenir. Üzerinde ödeme emri yazmaktadır ve haciz ile tehdit ...
Hukuk

Hukuk Dünyasının Kurtuluşu Avukatlık Sınavı

Avukatlık Sınavı Nedir?  Avukatlık sınavı 4 yıllık zorunlu hukuk fakültesi eğitimini tamamlamış kişilerin, avukatlık mesleğini icra etmeye ehil olup olmadıklarını ölçmek amacıyla getirilmesi ...