Endüstri 4.0

Dördüncü Endüstriyel Devrimde Lider Olmak

0

Genellikle,  meydana gelen değişimin ölçeğini ve hızını hafife alıyoruz. Bilimsel keşif dalgası ve teknolojik ilerleme dalgası, günlük ve çalışma hayatımızın birçok yönünü değiştirdi. Dijital çağa girerken, iş dünyası liderleri olarak bu değişiklikleri dürüstlükle yönlendirmek ve iş dünyası yeni bir şekil aldığında olumlu ve etkili liderlik sağlamak bizim sorumluluğumuzda.

Günümüzde birçok iş,  mesleki  ya da kişisel gelişim için çok az fırsat içeriyor. Peki ya işlerin değişirse?

Dijital çağ, işi ve iş yerini yeniden keşfetmek için bir fırsat yaratacaktır.

Bağlantı, teknolojinin yan ürünüdür.Dijitallik, aralardaki mesafeler ve okyanuslara rağmen iş arkadaşlarının birlikte çalışması için daha kapsayıcı bir çalışma alanına yol açar. Dijital çağ şimdi, aileler için iş / yaşam dengesinde hayati bir rol oynayan her an her yerde çalışmamıza olanak tanıyor. Çocuklarımızı okula devam ettirmenin ve tam gün çalışma için  uzun yol gidişatını ofisine takas etmek artık  tamamen  mümkün.

 

Yaşam biçimimizi bir şekilde geliştirirken, çoğumuz böyle hızlı ve hızlı değişim karşısında huzursuzluk duyuyoruz. İşgücü yoğunluğuna sahip görevleri otomatikleştiren ve sonuç olarak işgücünü azaltan şirketlerin haberlerinde örnekler görüyoruz. İşlerimizin savunmasız olup olmadığını merak etmemiz tabiki de doğal…

 

Geleceği tahmin etmek imkansızdır, ancak nereye gittiğimizin belirtilerini sağlayabilecek benzerlikleri bulmak için geçmişe bakabiliriz. 1900’lü yılların Sanayi Devrimi, yeni teknolojileri ve farklı çalışma biçimlerini ortaya çıkarmıştı. Birçok vasıflı işçi kendilerinin yerinde makineler buldu. Durum daha önce kırsal alanlarda yaşayan tarım işçilerinde mevcut olmayan eğitim imkânını yarattı ve o zamanlar modern makineleri idare etmek için ihtiyaç duyulan yepyeni bir becerinin benimsenmesine yol açtı.

 

Bu Dijital Devrim ilerledikçe, kesinlikle kendi işgücü sonuçlarımızla karşı karşıya kalacağız. Ancak, eğer tarih rehber olmak istiyorsa, iş dünyası liderleri hangi beceri setlerini en uygun bulacaklarını düşünmeli ve çalışanlarının bu becerileri geliştirmelerine yardımcı olmalıdır.

Süper İnsanlar ve Daha İyi İnsan Liderliği

 

Teknoloji insan yeteneklerini demokratikleştiriyor( fiziksel ve entelektüel). Emek yoğun ya da çok analitik görevleri makinelere ve robotlara devredebiliriz. Toplumun yeteneklerini ve çıktılarını artırmak için muhtemelen yapay zeka ve makine öğrenimi gibi dijital teknolojileri kullanacağız.

 

Bazı sektörlerde ve bazı pazarlarda BT becerilerinin eksikliği halihazırda dijital dönüşümü geri alıyor. BT de dahil olmak üzere pek çok hükümet ve işveren, gelecekteki adayların havuzunu artırabilmek için gençleri bilim, matematik ve mühendislik alanlarında aktif olarak teşvik ediyor.

 

 Kadınlar global teknoloji alanında yeterli derecede temsil edilmiyor – Dünya Ekonomik Forumu The Industry Gender Gap raporuna göre, bilgi ve iletişim teknolojisi (BT) işgücünün sadece% 24’ü kadın .

 

İşler her zaman en iyi ve en kalifiyeli adaya gitmeli ancak erkeklerle kadınlar arasındaki yüksek farklılıklara, düşünce çeşitliliğinin yaratıcılığı ve yeniliği teşvik ettiği alana bakmamız önemlidir. Herkese ihtiyacımız olmuyorken bir yazılım mühendisi olmak için, öğrenebilen, paylaşabilen, noktaları birbirine bağlayabilecek ve kuruluşun içinde ve dışında meslektaşlarıyla iyi ilişkiler kurabilecek çalışanlara ihtiyacımız var. Aynı derecede önemli olan, teknoloji ve toplumun nasıl etkileşime girdiğini anlayan çalışanların tüm paydaşlar için ilerleme sağlamasına ihtiyaç duyuyoruz.

 

Bütün bunları yapabilen çalışanlara ihtiyacımız varsa, liderlerle eşleşmeliyiz. Yeni liderlik yollarını öğrenmemiz gerekecek: görebileceğiniz ofisde oturmayan kişilerin başarıyla nasıl yönetileceği; sanal bir işyerinde nasıl ölçüleceğini ve ödüllendirileceğini ve optimum sonuçlara yol açacak çeşitli beceri setlerini sanal olarak nasıl bağlayacağımızı öğrenmeliyiz.

 

Dünya Ekonomik Forumu kurucusu Profesör Klaus Schwab’ın belirttiği gibi, “Duygusal olarak akıllı, işbirlikçiliği modelleyip şampiyon yapabilen liderlere ihtiyacımız var. Emir vermek  yerine koç olacaklar; ego değil, empati ile yönlendirecekler. Dijital devrim, farklı, daha insani bir liderliğe ihtiyaç duyuyor….

 

Aykut Güner

You may also like